ARTA DEZBATERILOR ŞI CETĂŢENIA EUROPEANĂ – PROIECT DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI ŞI ANULUI PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UE

Iniţiat şi coordonat de Şcoala Metropolitană ARC prin Clubul de debate ARCaşii.

Ne-am propus să promovăm arta dialogului civic într-o societate democratică în rândul elevilor de gimnaziu şi de liceu, formarea abilităţilor de analiză critică şi exprimare a opiniilor în spaţiul public, dezvoltarea responsabilități individuale și comunitare în rândul elevilor bucureşteni.

În cadrul proiectului se derulează sesiuni de training în public speaking, evenimente publice în care elevi de la şcolile gimnaziale si liceele din proiect exersează comunicarea de mesaje publice prin mici discursuri care respectă regulile argumentării şi ale eticii dialogului democratic, sesiuni de dezbateri şi simulări de conferinţe de presă. Cursurile de debate introduse în Şcoala Metropolitană A.R.C, după o programă proprie, adaptată la vârsta şi interesele elevilor, dar şi Clubul de debate ARCaşii cu secţiunea în limba română şi, respectiv, cea în limba engleză desfăşurată în colaborare cu instructorii Asociaţiei Române de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, creează abilităţi academice, dar şi atitudini sociale constructive necesare unui cetățean implicat în comunitate şi unui lider autentic. Credem că fiecare copil poate schimba lumea într-un mod profund, dacă înclinaţiile sale naturale sunt valorificate responsabil în deprinderi pentru tot parcursul vieţii, pentru a contribui la o societate armonioasă şi liberă.

Abilitatea de a dezbate idei şi opinii este esențială pentru viața publică.  Astăzi, în secolul al XXI-lea, capacitatea de a elabora, expune și evalua propriile idei şi ideile altora este fundamentală pentru o societate democratică funcţională și o economie dinamică şi conectată global.  Programele de dezbateri sunt experiențe transformatoare pentru copii şi tineri.

Copiii sunt  deschişi, curioşi, dornici de a afla şi de a înţelege. Se antrenează uşor în discuţii, doresc să îşi exprime opiniile şi să îşi apere punctele de vedere. Abordarea transdisciplinară le permite să valorifice creativ cunoştinţele de la celelalte discipline de studiu.  Formularea accesibilă a unor teme perene de meditaţie, plecând de la experienţele lor personale – ce este important în viaţă, care sunt valorile de bază, cum să reuşeşti în viaţa, ce este fericirea, ce este dreptatea, libertatea, ce rol are fiecare în societate –  constituie punctul de plecare pentru discuţiile din clasă şi le dezvoltă  capacitatea de a căuta răspunsuri la întrebările sau problemele care se nasc mereu în mintea lor, de a-si exprima opiniile personale, îi face din ce în ce mai  încrezători în forţele proprii şi din ce în ce mai responsabili.

Într-o lume în care informația falsă și ideile neîntemeiate sunt abundente, dezbaterile creează o protectie faţă de manipulare,  comoditate în gândire, prejudecăţi, intoleranţă, lipsă de responsabilitate.

Într-un program de dezbateri, elevii îşi dezvoltă gândirea critică, flexibilă, argumentarea solidă și capacitatea de a vorbi convingător în public, de a respecta opiniile altora, de a recunoaste o opinie mai bine fundamentată decât cea personală, de a decide raţional pentru alternativa cea mai bună

Parteneri

Asociaţia Română pentru Dezbateri, Oratorie şi Retorică, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Facultatea de Ştiinte Politice din Universitatea Bucureşti, CN Matei Basarab şi C.N. Mihai Viteazul. Participă 100 de elevi şi profesori din Şcoala Metropolitană ARC şi din şcolile bucurestene invitate

Scop – Promovarea regulilor dezbaterii publice  într-o societate democratică, a principiilor cetăţeniei europene şi ale dialogului intercultural în rândul elevilor de gimnaziu.

Obiective

•           Educarea  a 100 de elevi din  instituţii de învăţământ bucureştene în domeniul cetățeniei și al drepturilor omului prin înțelegerea principiilor dialogului şi discursului public într-o societate democratică

•           Dezvoltarea de competenţe în domeniul dezbaterilor academice pentru cadre didactice din învăţământul gimnazial bucureştean

•           Formarea abilităţilor de analiză critică şi exprimare a opiniilor în spaţiul public pentru elevi din şcolile gimnaziale bucureştene

•           Dezvoltarea  responsabilități individuale și comunitare în rândul elevilor bucureşteni

 Activităţi

1.         Lansare oficială. Conferinţa de presă. Prezentarea echipei de proiect şi a partenerilor. Prezentarea activităţilor. Octormbrie 2018- Şcoala Gimnazială Metropolitană ARC

2.         Avem o voce!  Training ARDOR : Metode, tehnici şi reguli de dezbatere şi discurs public pentru elevi şi profesori. 29 octombrie 2018 –Şcoala Metropolitană ARC

3.         Eveniment public. Discursuri celebre care au influenţat istoria. Din istoria diplomaţiei româneşti – Muzeul Naţional de Istorie a României. Discursuri elevi – 21 noiembrie 2018.

4.         Cultură şi democraţie –Eminescu-jurnalist.Invitati:  Participă jurnali;ti, scriitori, actori, cercetatori,elevii şi profesorii din şcolile proiectului. 16 ianuarie 2019. Muzeul Naţional al Literaturii Române

5.         “Diversitatea culturală – valoare europeană” Dialog la distanta, via Skype. Clubul de debate ARCaşii şi partenerii 

6.         Arta dezbaterii şi educaţia pentru o societate democratică –Dezbatere demonstrativă – studenţi membri ai Cluburilor de dezbateri parlamentare ARDOR din Bucureşti. Elevii joacă rolul de jurnalişti/membri ai asociaţiilor civice/public larg şi pregătesc mici intervenţii şi întrebări pentru cele două echipe de studenţi. Concurs de public speaking. Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti- februarie 2019.

7.  Lanasrea paginii de web a  proiectului Ro/En

8.         Încheierea primei etape a proiectului. Înmânarea diplomelor pentru elevii din proiect şi a adeverinţelor pentru profesorii coordonatori. Evaluarea primei etape a proiectului şi colectarea testimonialelor

Etapa a II-a – 8-12 aprilie Excursie tematică – Participă elevii şi profesorii din proiect, din Şcoala Metropolitană ARC şi din cluburile de debate din liceele partenere. Diseminarea rezultatelor activităţilor din prima etapă.

–          1. Vizită la Parlamentul European – întâlnire cu parlamentari români

–          2. Vizită la Comisia Europeană – întâlnire cu funcţionari români

–          3. Vizită şi interviu la Radio Arthis

–          4. Vizită Parlamentarium

–          5. Vizită la Consiliul UE

–          6. Vizită la Reprezentanţa Permanentă a României la UE

–        7. Incursiune în istoria Europei – vizită la Waterloo: Panorama și Colina Leului, Memorial 1815. Muzeul Wellington.

9. Diseminare în şcolile proiectului.