Arta dezbaterii 2020
Avem o voce! Să facem o lume mai bună pentru TOŢI!
Concurs interdisciplinar  de discurs public CAEM 2020

Iniţiat şi coordonat de Şcoala Metropolitană ARC prin Clubul de debate ARCaşii.

Cine participă? Elevi cu vârsta între 10 -18 ani din şcolile gimnaziale şi liceele din Bucureşti înscrise, coordonaţi de un profesor din unitatea de învăţământ respectivă.

Nº-25 == bodybuilders and bodybuilding – 2 – photography where can i buy steroids online Trenbolone ~ Total Bodybuilding.

Tema concursului Avem o voce, puteam face o lume mai bună pentru TOŢI!

Calendarul concursului

1.       Participanţii sunt înscrişi de către profesorii coordonatori la adresa de email luiza.cristea@scoala-arc.ro până la data de 15.02.2020

2.       Profesorii şi elevii participă la atelierele de instruire organizate de echipa de proiect. Februarie-Martie

3.       Faza pe şcoală. Participă elevii înscrişi din fiecare şcoală. Martie.

4.       Elevii calificaţi pentru faza municipal participă la un atelier de pregătire.

5.       Faza finala. Participă elevii clasaţi pe primele două locuri la faza pe şcoală. Mai.

a.        Secţiunea 15-18 ani

b.       Secţiunea 10-14 ani

Criteriile de evaluare sunt valabile pentru toate categoriile de vârstă şi pentru fiecare etapă.

Punctajul maxim ce poate fi obținut este de 100 de puncte, evaluarea facându‐se după următoarele criterii:

 1. Exprimare şi prezentare: 35 de puncte Vorbitorul trebuie să se folosească de intonația vocii, mișcările corpului şi cuvinte alese pentru a atrage şi susţine interesul publicului. Vocabularul acestuia trebuie să fie clar şi uşor de înţeles. Vorbitorul trebuie să fie stăpân pe sine și pe subiectul abordat.

 2. Subiect, raţionament şi argumente: 35 de puncte Vorbitorul trebuie să prezinte un subiect interesant, relevant și semnificativ. Discursul trebuie să prezinte ideile principale într‐un mod clar structurat. Vorbitorul trebuie să ia în considerare și alte puncte de vedere decat cele proprii lui, dar în final să prezinte publicului o concluzie.

3. Structură: 15 de puncte Vorbitorul trebuie să poată să conducă publicul, de la o introducere care subliniază obiectivele evidente şi importanţa subiectului abordat, la o concluzie explicativă pentru public în ceea ce privește scopul întregului discurs.

 4. Răspunsurile date la întrebări: 15 puncte Vorbitorul trebuie să răspundă la întrebările juriului, în loc să încerce să le evite. De asemenea, el trebuie să răspundă în mod succint, şi va fi recompensat pentru introducerea de argumente noi şi relevante în răspunsurile lui, în cazul în care acestea sunt corespunzătoare.

Juriul  va fi format din instructor ARDOR, reprezentant FSPUB, student FSPUB, inspector ISMB, reprezentant al scolii coordonatoare a proiectului, jurnalist.

Se acordă trei premii pentru primele trei locuri la fiecare secţiune. Se desemnează cel mai expresiv concurent, cel mai structurat discurs şi cel mai popular concurent. Toţi participanţii la concurs vor primi diplome de participare.

Participă la eveniment toţi elevii din proiect, profesorii coordonatori, părinţi, reprezentanţii partenerilor din proiect, presa.